Pax leerlingen in de politiek

Op maandagmiddag 9 maart kwamen de eerstejaarsleerlingen van Pax Junior College uit Beneden-Leeuwen op bezoek in het gemeentehuis van West Maas en Waal. Het doel was om deze groep jonge mensen kennis te laten maken met de politiek. Wat komt er allemaal kijken bij besluitvorming en het voorbereiden en maken van beleid?
De leerlingen werden na een korte uitleg in vier groepen verdeeld. Ze kropen in de huid van een raadslid en gingen ervaren hoe ze standpunten moesten bepalen, verdedigen en hoe politieke besluitvorming werkt. De opdracht was het organiseren van een evenement, het waarborgen van veiligheid, het beheren en beheersen van kosten, verdelen van taken en werkzaamheden enz. Na afloop van dit rollenspel bespraken de deelnemers hun ervaringen met onder andere wethouder Bert van Swam en de raadsleden Anita Bull-de Heus en Ellen Jagtenberg-Poulussen.

Dan blijkt dat er bij het organiseren gemakkelijk belangrijke handelingen worden vergeten. Er komen tegenwoordig nogal wat milieuaspecten aan de orde bij een evenement. Denk daarbij alleen al aan het scheiden van afval en het af voeren ervan. Het was mooi om te zien hoe betrokken de leerlingen zijn bij milieu, bij de beraming van kosten en hoe ze betrokken willen zijn bij hun event.
Dit bezoek werd in samenwerking met ProDemos georganiseerd. De gemeente West Maas en Waal hecht er veel waarde aan om de jeugd betrekken bij de politiek. En hebben daarvoor het programma Jeugd en politiek opgesteld. Andere onderdelen van het programma zijn onder andere de kindergemeenteraad en het bezoek van tweedeklassers aan de Tweede Kamer in ’s-Gravenhage.
Deze foto’s zijn gemaakt door Reinier Jansen.
De bijbehorende tekst is van Rinie van Haren.
Op onze website www.BeeldenUitDeRegio.nl en de facebook pagina www.Facebook.com/Beeldenuitderegio staan 25 foto’s.