Winst uit je woning (Winssen)

In Winssen was er op 10 februari een informatiebijeenkomst van WinstUitJeWoning samen met het Energieloket over huisisolatie en zonnepanelen voor particulieren.
Een massale meeting met meer dan 200 geïnteresseerden. Wethouder Piet de Kleine opende de bijeenkomst en WinstUitJeWoning hield daarna een uitgebreide lezing over de isolatie mogelijkheden, afsluitend met het beantwoorden van vragen.
Het tweede deel ging over zonnepanelen.
Meer informatie: www.WinstUitJeWoning.nl

Deze foto’s zijn gemaakt door Jos Courbois.
Op onze website www.BeeldenUitDeRegio.nl en de facebook pagina www.Facebook.com/Beeldenuitderegio staan 26 foto’s.