Record deelname Dag van de Toekomst

Leefbaarheid leeft in de gemeente West Maas en Waal! Een record aantal deelnemers praatten in het gemeentehuis over wat goed is voor de leefbaarheid van de 8 dorpen en hun inwoners. Dit gebeurde 30 januari op de 6e Dag van de Toekomst. Een bijeenkomst die de gemeente jaarlijks organiseert vanuit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030. De bijna 100 inwoners en professionals konden hun ideeën kwijt in 7 groepen. Hierin werden thema’s besproken die belangrijk zijn voor leefbare dorpen: burgerparticipatie, duurzaamheid, mobiliteit, ondernemen/recreatie, onderwijs/jeugd, welzijn/zorg en wonen.

Inspiratie
De deelnemers lieten zich inspireren door Ben van Ooijen van De Tuinen van Appeltern en Klaus Boonstra van het Friese project ‘Seker en Sûn’ (Zeker en Gezond). Ben trok een parallel tussen de kijk op de toekomst van zijn bedrijf en hoe de gemeente naar 2030 kijkt. Ook brak hij een lans voor meer onderling begrip en de betekenis van een tuin voor een gelukkiger leven. Klaus vertelde over hoe ze in Friesland – samen met inwoners – de problematiek in de zorg aanpakken. Want ook daar zijn steeds minder mensen beschikbaar om de toenemende zorg te verlenen als gevolg van de vergrijzing.

West Maas en Waal Arena
Als afsluiting pleitte de ‘Tukker on Tour’ Benno Schildkamp met de nodige humor voor het inrichten van de ‘West Maas en Waal Arena’ als een voetbalstadion. Daarin zitten de inwoners, ondernemers en organisaties op de tribune en zorgen de spelers in het veld met hun ondersteunende diensten voor een mooie wedstrijd. En dit kan alleen maar alleen als ze – binnen en buiten het veld – goed samenwerken om het publiek een tevreden gevoel te geven. De gemeenteraad bespreekt in mei de oogst van de Dag van de Toekomst. En bepaalt dan ook welke opgehaalde ideeën uitgevoerd gaan worden. Zo veel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Deze foto’s zijn gemaakt door Reinier Jansen.
De tekst is van Masjel van Ooijen.
Op onze website www.BeeldenUitDeRegio.nl en de facebook pagina www.Facebook.com/Beeldenuitderegio staan 12 foto’s.