Week van de veiligheid Druten

Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe. Daarom organiseren ondernemers, gemeenten en politie in deze week van 7 tot en met 14 oktober 2019 activiteiten om het thema veiligheid extra onder de aandacht te brengen. Ook op de markt van Druten werd er aandacht aan besteed, er stonden diverse voertuigen van de brandweer en politie. De kinderen konden de voertuigen betreden en ouders konden informatie inwinnen. Binnenkort verschijnt de veiligheidskrant, waarin meer informatie is te vinden over alle thema’s die met Veiligheid te maken hebben.
Foto’s zijn gemaakt door Reinier Jansen.