Expositie “Van aap, mies, Jet, tot iPad”

Expositie “Van aap, mies, Jet, tot iPad”, een expositie over 100 jaar onderwijs in Maas en Waal?

De opening werd vanmiddag gehouden op het buitenterrein van het museum Tweestromenland en werd opgeluisterd door koor Trug in de Ted die speciaal voor deze gelegenheid kinderliedjes zong uit Grootmoeders Tijd. Groep 3 van OBS De Wijzer en groep 7/8 van De Leeuwenkuil woonden de opening bij en zongen elk een ingestudeerd lied. Wethouder Bert van Swam (West Maas en Waal) en wethouder Sjef van Elk (Druten) openden samen met enkele kinderen de expositie door het in elkaar leggen van een puzzel. Onder de genodigden was oud-onderwijzeres mevrouw van der Zande die bijna 100 jaar is en tientallen jaren voor de klas stond aan de Mariaschool in Boven-Leeuwen. Verder waren er vele vrijwilligers aanwezig die hebben bijgedragen aan de inrichting en totstandkoming van de wisselexpositie die vanaf zaterdag 22 juni is geopend voor het publiek. Jan van Maurik speelde voor deze gelegenheid de hoofdonderwijzer. De expositie bestaat uit een volledig ingerichte klas uit 1919 en een volledig ingerichte klas uit 2019 compleet met digibord. Zo worden de verschillen duidelijk tentoongesteld. Verder zijn er vele oude schoolplaten, foto’s van scholen in Maas en Waal en allerlei herkenbare elementen uit het onderwijs te zien. Een expositie die zeer de moeite waard is en veel herkenbaarheid zal oproepen bij de oudere maar ook de jonge generatie. Op deze wijze probeert het museum te overleven en een nieuwe gezonde toekomst op te bouwen.
De foto’s zijn gemaakt door Rinie van Haren (www.BlikOpBeneden-Leeuwen.nl)