Top-2000 Kerkdienst

Op zondag 17 februari vond er een Top2000-dienst plaats in de Protestantse kerk te Boven-Leeuwen.
In de Top2000 staan veel nummers waar mensen mooie herinneringen aan hebben of emoties oproepen. Voorganger Ds. Edo Laseur: “Wat is er dan mooier dan in een dienst samen te luisteren naar de mooiste nummers uit de popgeschiedenis? Daarom werd er in de Protestantse kerk te Boven Leeuwen een Top2000-dienst gehouden.” Iedereen was welkom deze dienst gratis bij te wonen. Wel zal er gecollecteerd worden voor Kerk in Actie.
De opkomst was er groot. Er moesten nog een groot aantal extra stoelen bijgehaald worden. De 100 stoelen die er waren, waren lang niet genoeg.

De foto’s en video zijn gemaakt door Reinier.