Grote DigiTaalStrijd Rivierenland

Laaggeletterdheid is een groot probleem in Rivierenland. Meer dan 32.000 inwoners van Rivierenland hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze niet goed kunnen functioneren in onze (digitale) samenleving. Er wordt in de regio hard gewerkt aan de preventie en aan het bestrijden ervan. Om het bewustzijn van de problematiek verder te vergroten organiseerden Bibliotheek Rivierenland en BIZ in 2018 opnieuw de Grote DigiTaalStrijd.
Teams van drie personen gingen met elkaar de strijd aan: welk team beschikt over de beste taal-, digitale en rekenvaardigheden?
Een ludieke battle, waar de deelnemers van de editie 2017 met plezier op terugkijken en nog lang over napraatten. En dat is mooi, want iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
De foto’s en video zijn gemaakt door Reinier.

En dit is de korte versie van RN7, de streekomroep.