Verbonden door Licht

Minstens zo belangrijk als een mooi afscheid, zijn de momenten waarop je stil kunt staan bij rouw, verdriet en gemis. Vanuit die gedachte ontstond zes jaar geleden het initiatief Verbonden door Licht. Op deze avond worden verschillende mogelijkheden geboden om dierbaren te blijven herinneren en te herdenken. Dit jaar vond de bijeenkomst plaats op zaterdag 3 november.
De R.K. en Protestantse begraafplaats in Druten zijn het decor voor de gedachtenisavond, die traditiegetrouw plaatsvindt op de zaterdag rondom Allerzielen. Waar deze gedenkdag een kerkelijke inslag heeft, heeft het initiatief Verbonden door Licht dat niet. Iedereen is welkom: jong en oud, samen of alleen, gelovig of niet… Men kan er een kaarsje aansteken, een briefje schrijven aan zijn/haar overleden dierbare(n), muziek luisteren of troost vinden op ‘het levenspad’. Het zijn symbolische handelingen, rituelen, die je houvast kunnen bieden na het verlies van iemand die je lief is.
Foto’s en video zijn gemaakt door Reinier.