RvN@ en Bob de Bot

Op donderdag 1 November opende de eerste RvN@HUB in het Zolderpark in Beuningen. Een nieuwe fysieke plek onder het dak van de Movements Group waar we innovatieve krachten van ondernemers, studenten, overheden en burgers bundelen. Samen zichtbaar, samen aan het werk, samen op weg naar nieuwe oplossingen en resultaten.
We zetten deze dag luister bij door ons te laten inspireren door de gouden ondernemers uit Beuningen – inmiddels zijn er dertien ondernemers verkozen tot Ondernemer van het Jaar.
We zeggen ‘Hallo Bob’ tegen Bob de Bot, de chatbot die bewoners in de wijk met elkaar en met initiatieven verbindt. Bob won de publieksprijs van de MKB-Innovatie Top 100. Nu is het zover: het Beuningse bedrijf weMaron werkt samen met RvN@, met het project Kenniscentrum Prettig thuis en met Stichting Perspectief. Gedeputeerde Bea Schouten verstuurt op 1 november de eerste ‘Hallo Bob’: dat is de start van Bob de Bot en tegelijk de opening van RvN@HUB Beuningen.
Foto’s zijn gemaakt door Jos. Ook de video is van hem, maar gemonteerd door RN7, de streekomroep.