Het Gastenhuis in de Drutense Tichellande

11 november 2017 – In Druten werd er een huis met kleinschalige zorg voor dementerende ouderen geopend: het Gastenhuis. Het initiatief komt van het Nijmeegse echtpaar Jack van Bemmelen en Nora Boky.
Het is een nieuw concept in dementiezorg. Kleinschalig, midden in de Drutense samenleving en persoonlijk. Het Nijmeegs echtpaar worden de ‘vader en moeder’ van het Gastenhuis in de Drutense nieuwbouwwijk Tichellande. Ze gaan er zelf ook wonen. Wethouder Sjef van Elk verzorgde de opening. Foto’s: Jos, Video: Camera en montage: Jos.