Kabouters en spoken in Weurt

Eind oktober komt er aan en kabouters en monsters laten zich zien. Ook in Weurt zijn er een groot aantal te vinden, elk jaar weer meer. Maar deze zijn niet zo maar weg te jagen. Ze zitten een lange tijd in deze tuin. Lang genoeg om er eens langs te gaan op een vrije dag want foto’s zijn niet genoeg. Foto’s: Jos.